Kauppatie II

Asemakaava 3465

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan kuntakeskuksessa, Hyrylässä. Alue käsittää luonnosvaiheessa kiinteistöt RN:o 4:93, 4:20, 4:52, 4:6 sekä niitä ympäröivät katu- ja liikennealueet. Kaavamuutosalue sisältää korttelin 33066 sekä korttelin 33067 tontin 2.

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylään, rajautuen kaakossa ja lounaassa Kauppatiehen ja luoteessa Hyryläntiehen. Asemakaavan muutostyön tavoitteena on tutkia mahdollisuudet kehittää tätä keskustan osaa asumiseen ja liikekäyttöön tarkistaen mm. rakennusoikeuksia ja kerroslukuja. Tavoitteena on mahdollistaa tehokkaan kerrostalokorttelin rakentaminen. Samassa yhteydessä selvitetään kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen tarvetta ja mahdollisuutta.

Ehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 16.2.–20.3.2017 välisenä aikana myös kunnantalolla 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyryläntie 16.

Hankkeesta vastaa:
Lisätietoja kaavasta antaa kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012.

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Tulosta hankkeen tiedot

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 11.4.2018