Huurrekuja

Asemakaava 3574

Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Jusslan työpaikka-alueen eteläreunassa. Asemakaava-alueeseen kuuluu yksi toimitilarakennusten korttelialueella sijaitseva kiinteistö ja kunnan omistamaa lähivirkistysaluetta. Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin 0,95 ha.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia työpaikkatontin laajentamista etelään ja mahdollistaa näin kiinteistöllä toimivan yrityksen toimintamahdollisuudet jatkossa. Yrityksellä on tarve saada lisää ulkovarastointialueita käyttöönsä ja tehostaa piha-alueen käyttöä.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.11.–1.12.2016 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) ja Tuusulan kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi.

Asemakaavaehdotus oli MRA 27 §:n mukai­sesti nähtä­villä 16.2.–20.3.2017 vä­lisenä aikana kunnan­talol­la 3 B-kerroksen asiakaspalvelussa, Hyry­läntie 16, ja kunnan nettisivuilla www.tuusula.fi.

Valtuusto on hyväksynyt Huurrekujan asemakaavamuutoksen 29.5.2017 § 89.

Hankkeesta vastaa:
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Petteri Puputti p. 040 314 3515.

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:

Tulosta hankkeen tiedot

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 13.2.2018