Aropelto

Asemakaava 3490

Asemakaava-alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Hyrylän kylässä, Tuusulan keskustan ulkopuolella olevalla Mikkolan asuinalueella. Etäisyyttä Tuusulan keskustaan on noin kilometri.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkorttelin rakentaminen Etelä-Tuusulan Mikkolan asuinalueelle.

Asemakaavaehdotus on ollut MRA 27 §:n mukai­sesti nähtä­villä 9.6.–1.7.2016 ja 1.8.–12.8.2016 vä­lisenä aikana kunnan­talol­la (kunnantalo suljettuna 4.7.–31.7.2016) kaavoi­tuk­sessa, Hyry­läntie 16.

Hankkeesta vastaa:
Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Teija Hallenberg p. 040 314 3039.

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 21.8.2018