Linjapuisto II

Asemakaava 3504

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Linjapuisto II asemakaavan muutoksen kokouksessaan 29.1.2018 § 4. Helsingin hallinto-oikeudelle on jätetty päätöksestä valitus. Kunnanhallitus päätti 17.9.2018 § 295 määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla asemakaavan muutoksen tulemaan voimaan katualueiden osalta (Raiviotie, Reseptitie, Ohjekuja, Neuvokuja, Mäntyrinteentie, Lääkäritie).

Kunnanhallitus asetti asemakaavanmuutosehdotuksen nähtäville 5.10.-6.11.2017.

Suunnittelualue sijaitsee Kellokoskella, n. 1 km Kellokosken keskustasta pohjoiseen rajoittuen idästä Linjatiehen ja etelästä Mäntyrinteentiehen.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa viihtyisää ja monipuolista asuinympäristöä mahdollistamalla erillispientalojen, kytkettyjen pientalojen, paritalojen, rivitalojen sekä pienkerrostalojen rakentaminen Linjapuiston alueelle. Lisäksi tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa taajamarakennetta sekä selkiyttää liikennejärjestelyjä ja kehittää virkistysaluetta lainvoimaisen osayleiskaavan mukaisesti.

Kuntakehityslautakunta hyväksyi asemakaavanmuutosluonnoksen 6.2.2013

Asemakaavan muutosluonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukai­sesti nähtä­villä 21.2. - 25.3.2013.

Hankkeesta vastaa:
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Lauri Kopposela, lauri.kopposela(at)tuusula.fi

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Lisätietoja hankkeesta:
Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta toimitetaan kirjallisena kunnan-hallitukselle osoitettuna, osoite PL 60, 04301 TUUSULA 6.11.2017 klo 16.00 mennessä tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi.


Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 15.8.2019