Jätintie

Asemakaava 3575

Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa nykyisen asemakaavan mukaista puistoaluetta pientalorakentamiseen siten, että alueen läpi säilyy edelleen luode-kaakko-suuntainen viheryhteys. Tällöin saadaan hoitamaton ja valmiiksi kunnallistekniikan piirissä oleva maa-alue tarkoituksenmukaiseen käyttöön vaarantamatta alueen kevyenliikenteen yhteyksiä ja viheryhteyksiä. Tavoitteena on sopeuttaa mahdollinen uudisrakentaminen luontevasti alueelle niin, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja yleisilme jopa kohenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 6.3.2017 asti.

Hankkeesta vastaa:
Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija
puhelin: 040 314 3521

Suunnittelija: Antti Heikkilä, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy
puhelin: 050 3257666
sähköposti: antti.heikkila@anttiheikkila.fi

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 15.8.2019