Haarakaari

Asemakaava 3577

Suunnittelualue on noin hehtaarin laajuinen kiinteistö, joka sijaitsee Kulomäentien työpaikka-alueella. Tavoitteena on saada Kulomäentien ja Haarakaaren risteyksen keskeiselle tontille julkisivullisesti yhtenäistä ja laadukasta rakentamista. Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa kaavamuutosalueen sisällä Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavassa esitetyt LP-alue ja KLH-alue käyttötarkoitusta esimerkiksi KTY-korttelialueeksi siten, että kortteliin sallitaan rakennettavaksi myös pääkäyttötarkoitusta palvelevaa liiketilaa ja olemassa oleva polttoaineen jakelutoiminta. Lisäksi tutkitaan päivittäistavarakaupan kokoa.

Hankkeesta vastaa:
Petteri Puputti, p. 040 3143515

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Lisätietoja hankkeesta:
(MRL 91 B §)

Hyväksytty: 3.6.2018
Tullut voimaan: 17.7.2018

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 11.10.2018